மூடுக

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
மாநில அளவிலான தேர்தல் தொடர்பான இணையவழி போட்டிகள்

மாநில அளவிலான தேர்தல் தொடர்பான இணையவழி போட்டிகள் தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலக இணையதள முகவரியான https://www.elections.tn.gov.in/ நடைபெறவுள்ளது

03/11/2020 18/11/2020 பார்க்க (2 MB)
நந்தியூர் துணைப் படுகையில் பண்ணைக் குளங்கள் அமைத்தல்

நந்தியூர் துணைப் படுகையில் பண்ணைக் குளங்கள் அமைத்தல்

12/11/2019 26/11/2019 பார்க்க (691 KB)
தேர்தல் – ஒலி மற்றும் ஒளிப்பதிவு

தேர்தல் – ஒலி மற்றும் ஒளிப்பதிவு

02/03/2019 08/03/2019 பார்க்க (757 KB)
வேளாண்மை – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நகரியாறு உப வடிநீர்பகுதியில் உயிர் உரங்கள் மற்றும் நுண்ணூட்ட ஊட்டச்சத்து கலவைகள் வழங்கல்

வேளாண்மை – நீர்வள நிலவள திட்டம் 2018-19 – நுண்ணூட்ட ஊட்டச்சத்து கலவையை கொள்முதல் செய்வதற்கான விலைபுள்ளிகள் கோருதல் – 0.010 MT, உயிர் உரங்கள் – 1912 பாக்கெட்டுகள் (ஒவ்வொன்றும் 200 கிராம்) மேம்பட்ட உற்பத்தி தொழில்நுட்பம் (IPT) செயல் முறை விளக்கம் நடத்துவதற்காக.

16/08/2018 31/08/2018 பார்க்க (290 KB)
வேளாண்மை – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நகரியாறு உப வடிநீர்பகுதி துத்தநாகம் சல்பேட், ஜிப்சம், உயிரி பூச்சிக்கொல்லிகள், சூடோமொனாஸ் ஃப்ளூரோசன்ஸ் ஆகியவற்றை வழங்குதல்.

வேளாண்மை – நீர்வள நிலவள திட்டம் 2018-19 – இடுபொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான விலைபுள்ளி கோருதல் – மேம்பட்ட உற்பத்தி தொழில்நுட்பம் (IPT) செயல் விளக்கத்தத்திற்காக ZnSo4 0.900 MT, ஜிப்சம்- 0.8 MT, உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள்- 117.5 லிட். மற்றும் சுடோமோனஸ் ஃப்ளூரெஸ்சென்ஸ் -11.280 கி.கி.

16/08/2018 31/08/2018 பார்க்க (279 KB)
வேளாண்மை – RFQ நடைமுறைகளின் கீழ் பொருட்களை வழங்குவதற்கான விலைபுள்ளிகள் கோருதல்

வேளாண்மை – நிலவள் நீர்வள திட்டம் 2018-2019 – விதைகளை வழங்குவதற்கான விலைபுள்ளிகள் கோருதல் (பசுந்தாள் உரம் – 1.440 MT, நெல் – 0.288 MT, மக்காச்சோளம் – 0.015 MT, ராகி – 0.005 MT & சிறு தானியம் – 0.0125 MT) மேம்பட்ட உற்பத்தி தொழில்நுட்பத்தை நடத்துதல் (IPT) செயல் முறை விளக்கம்

16/08/2018 31/08/2018 பார்க்க (289 KB)
வேளாண் பொறியியல் – பண்ணைக் குளங்களை நிர்மாணிப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோருதல்

வேளாண் பொறியியல் – ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோருதல் – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் நகரியாறு துணை மையத்தில் பண்ணை குளங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் – கட்டம் I – 2018 – 2019

21/08/2018 27/08/2018 பார்க்க (1 MB)
வேளாண் பொறியியல் டெண்டர் – பண்ணைக் குளங்களை நிர்மாணிப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்-திறந்த-தேசிய (மறு-டெண்டர்) கோருதல்

வேளாண் பொறியியல் – ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோருதல் – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் நாகரியாறு துணை மையத்தில் பண்ணை குளங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் – கட்டம் I – 2018 – 2019

06/08/2018 14/08/2018 பார்க்க (2 MB)
வேளாண் பொறியியல் – பண்ணைக் குளங்களை நிர்மாணிப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோருதல்

வேளாண் பொறியியல் – ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோருதல் – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் நாகரியாறு துணை மையத்தில் பண்ணை குளங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் – கட்டம் I – 2018 – 2019

11/07/2018 26/07/2018 பார்க்க (4 MB)