செய்தி வெளியீடுகள்

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 24.06.2019 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/06/2019

மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 24.06.2019 அன்று நடைபெற்றது (PDF 23 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28.06.2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/06/2019

தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 28.06.2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது (PDF 21 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

குடியரசு தினத்தன்று பத்மா விருதுகளை வழங்குவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/06/2019

குடியரசு தினத்தன்று பத்மா விருதுகளை வழங்குவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன (PDF 23 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சர்வதேச யோகா தின நிகழ்ச்சி – 21.06.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/06/2019

சர்வதேச யோகா தின நிகழ்ச்சி – 21.06.2019 (PDF 17 KB)

மேலும் பல