மூடுக

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வானவில் மையம் பாலின வள மையம் திறப்பு விழா [செ.வெ.-112]. – 22.02.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/02/2024

வானவில் மையம் பாலின வள மையம் திறப்பு விழா [செ.வெ.-112]. – 22.02.2024 (PDF 47kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

”உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில்” திட்டப்பணி ஆய்வு [செ.வெ.-111] – 22.02.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/02/2024

”உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில்” திட்டப்பணி ஆய்வு [செ.வெ.-111]. – 22.02.2024 (PDF 24kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட தொழில் மைய அலுவலக செய்தி வெளியீடு [செ.வெ.-110]. – 21.02.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/02/2024

மாவட்ட தொழில் மைய அலுவலக செய்தி வெளியீடு [செ.வெ.-110]. – 21.02.2024 (PDF 31kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

இந்திய ராணுவ ஆட்சேர்ப்பு பேரணி 2024-2025 – நிகழ்நிலை (Online) கணினி எழுத்துத் தேர்வுகள் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு பேரணி.- 21.02.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/02/2024

இந்திய ராணுவ ஆட்சேர்ப்பு பேரணி 2024-2025 – நிகழ்நிலை (Online) கணினி எழுத்துத் தேர்வுகள் மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு பேரணி. – 21.02.2024 (PDF 3mb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

“உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில்” திட்டப்பணி ஆய்வு [செ.வெ.-109]. – 21.02.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/02/2024

“உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில்” திட்டப்பணி ஆய்வு [செ.வெ.-109] – 21.02.2024 (PDF 25kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

திருவள்ளூர் புத்தக திருவிழா – 2024 [செ.வெ.-108]. – 21.02.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/02/2024

திருவள்ளூர் புத்தக திருவிழா – 2024 [செ.வெ.-108]. – 21.02.2024 (PDF 21kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மீன்வளத்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் [செ.வெ.-107]. – 20.02.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/02/2024

மீன்வளத்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் [செ.வெ.-107]. – 20.02.2024 (PDF 46kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

GDP கூட்ட அரங்கு திறப்பு விழா [செ.வெ.-106] – 19.02.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/02/2024

GDP கூட்ட அரங்கு திறப்பு விழா [செ.வெ.-106]. – 19.02.2024 (PDF 42kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

19.02.2024 அன்று மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது. [செ.வெ.-104].

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/02/2024

19.02.2024 அன்று மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது. [செ.வெ.-104]. (PDF 55kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவருக்கு அரசு மரியாதை [செ.வெ.-105] – 19.02.2024

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/02/2024

உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவருக்கு அரசு மரியாதை [செ.வெ.-105]. – 19.02.2024 (PDF 37kb)

மேலும் பல