மூடுக

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
DISHA Review Meeting - 19.8.20

மத்திய திட்டப்பணிகள் (DISHA) குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் 19.8.2020 அன்று நடைபெற்றது.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/08/2020

மத்திய திட்டப்பணிகள் (DISHA) குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் 19.8.2020 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 35 KB)

மேலும் பல
74th Independence Day Celebrations on 15.08.2020

74-வது சுதந்திர தின விழா நிகழ்ச்சி 15.08.2020 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/08/2020

74-வது சுதந்திர தின விழா நிகழ்ச்சி 15.08.2020 அன்று நடைபெற்றது (PDF 22 KB)

மேலும் பல
Chief Secretary Review Meeting on 13.08.2020

அரசு தலைமை செயலாளர் அவர்கள் தலைமையில் 13.08.2020 அன்று ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/08/2020

அரசு தலைமை செயலாளர் அவர்கள் தலைமையில் 13.08.2020 அன்று ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது (PDF 29 KB) (PDF 29 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பிரதம மந்திரியின் உழவர் கடன் அட்டை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/08/2020

பிரதம மந்திரியின் உழவர் கடன் அட்டை (PDF 21 KB)

மேலும் பல
Distribution of Corona Relief Materials to Irular Community by the District Collector on 17.04.2020.

மாவட்ட ஆட்சியர் இருளர் இன மக்களுககு கொரோனா நிவாரண பொருட்கள் 17.04.2020 அன்று வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2020

மாவட்ட ஆட்சியர் இருளர் இன மக்களுககு கொரோனா நிவாரண பொருட்கள் 17.04.2020 அன்று வழங்கினார் (PDF 30 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கிராம பூஜாரிகள் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள பூஜாரிகளுக்கு கொரோனா நிவாரண உதவித் தொகை அறிவுப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2020

கிராம பூஜாரிகள் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள பூஜாரிகளுக்கு கொரோனா நிவாரண உதவித் தொகை அறிவுப்பு (PDF 28 KB)

மேலும் பல
Corona Virus Preventive Measures Review by Hon'ble Ministers on 30.03.2020

மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆய்வு – 30.03.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/03/2020

மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆய்வு – 30.03.2020 (PDF – 40 KB)

மேலும் பல
Corona Virus Preventive Measures Hon'ble Ministers' Review Meeting on 27.03.2020

மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் கொரானா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆய்வு கூட்டம் – 27.03.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/03/2020

மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் கொரானா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆய்வு கூட்டம் – 27.03.2020 (PDF 37 KB)

மேலும் பல
Corona Virus Precautionary Measures & Preparedness Review by the Hon'ble Minister of Public Health & Family Welfare

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கொரோனா வைரஸ் நோய் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆய்வு – 25.03.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/03/2020

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் கொரோனா வைரஸ் நோய் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆய்வு – 25.03.2020(PDF 29 KB)

மேலும் பல