செய்தி வெளியீடுகள்

Grammin Sabha Meeting on 15.08.2019

கிராம சபைக் கூட்டம் – 15.08.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/08/2019

கிராம சபைக் கூட்டம் – 15.08.2019 (PDF 27 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர் மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் 21.8.2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/08/2019

மாவட்ட ஆட்சியர் மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் 21.8.2019 அன்று நடைபெறவுள்ளது (PDF 18 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மருத்துவ நிறுவனங்கள் மருத்துவ கழிவுகளைக் கையாள்வதற்கான அனுமதி உத்தரவு மற்றும் ஒப்புதல் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்திடம் பெற வேண்டும்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/08/2019

மருத்துவ நிறுவனங்கள் மருத்துவ கழிவுகளைக் கையாள்வதற்கான அனுமதி உத்தரவு மற்றும் ஒப்புதல் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்திடம் பெற வேண்டும் (PDF 22 KB)

மேலும் பல
Mass Contact Programme held on 31.07.2019

மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் 31.07.2019 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/07/2019

மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் 31.07.2019 அன்று நடைபெற்றது (PDF 28 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பல் மருத்துவ பரிசோதனை முகாம் – 31.07.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 31/07/2019

பல் மருத்துவ பரிசோதனை முகாம் – 31.07.2019

மேலும் பல
Grievance Day conducted - 29.07.2019

மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் 29.07.2019 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/07/2019

மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் 29.07.2019 அன்று நடைபெற்றது (PDF 24 KB)

மேலும் பல
Meditation Yoga Training to School HMs

பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான தியான மற்றும் மனவள பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/07/2019

பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான தியான மற்றும் மனவள பயிற்சி (PDF 28 KB)

மேலும் பல
Issuance of the National Identity Card to the mentally ill people

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான தேசிய அடையாள அட்டைகள் வழங்கும் முகாம் துவக்கி வைத்த நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/07/2019

மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான தேசிய அடையாள அட்டைகள் வழங்கும் முகாம் துவக்கி வைத்த நிகழ்ச்சி (PDF 27 KB)

மேலும் பல