மூடுக

செய்தி வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
JobFair-11012021

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு நடத்தும் மாபெரும்வேலைவாய்ப்பு முகாம் – 11.01.2021.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/01/2021

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு நடத்தும் மாபெரும்வேலைவாய்ப்பு முகாம் – 11.01.2021. (PDF 77 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு முத்திரைத் தாள் வரி விலக்கு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/12/2020

சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு முத்திரைத் தாள் வரி விலக்கு (PDF 22 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

நெற்பயிறை புகையான் தத்துப்பூச்சி தாக்குதலைக் கட்டுபடுத்தும் முறை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/12/2020

நெற்பயிறை புகையான் தத்துப்பூச்சி தாக்குதலைக் கட்டுபடுத்தும் முறை (PDF 23 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாநில அளவிலான தேர்தல் தொடர்பான இணையவழி போட்டிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/11/2020

மாநில அளவிலான தேர்தல் தொடர்பான இணையவழி போட்டிகள் (PDF 2 MB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேர்தல் வினாடி வினா செய்தி வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/10/2020

தேர்தல் வினாடி வினா செய்தி வெளியீடு (PDF 4 MB)

மேலும் பல
DISHA Review Meeting - 19.8.20

மத்திய திட்டப்பணிகள் (DISHA) குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் 19.8.2020 அன்று நடைபெற்றது.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/08/2020

மத்திய திட்டப்பணிகள் (DISHA) குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் 19.8.2020 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 35 KB)

மேலும் பல
74th Independence Day Celebrations on 15.08.2020

74-வது சுதந்திர தின விழா நிகழ்ச்சி 15.08.2020 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/08/2020

74-வது சுதந்திர தின விழா நிகழ்ச்சி 15.08.2020 அன்று நடைபெற்றது (PDF 22 KB)

மேலும் பல
Chief Secretary Review Meeting on 13.08.2020

அரசு தலைமை செயலாளர் அவர்கள் தலைமையில் 13.08.2020 அன்று ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/08/2020

அரசு தலைமை செயலாளர் அவர்கள் தலைமையில் 13.08.2020 அன்று ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது (PDF 29 KB) (PDF 29 KB)

மேலும் பல