மூடுக

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்

உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் வகை விளக்கம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் எண்ணிக்கை
கிராமப்புறம் மாவட்ட ஊராட்சி 1
வட்டார ஊராட்சிகள் 14
கிராம ஊராட்சிகள் 526
நகர்புறம்  நகராட்சிகள் 6
பேரூராட்சிகள் 8

மாவட்ட ஊராட்சி (1)

வ.எண். பெயர்
1 திருவள்ளூர் மாவட்ட ஊராட்சி

வட்டார ஊராட்சிகள் (14)

வ.எண். வட்டார ஊராட்சியின் பெயர்
1 எல்லாபுரம்
2 கும்மிடிப்பூண்டி
3 கடம்பத்தூர்
4 மீஞ்சூர்
5 பள்ளிபட்டு
6 பூவிருந்தவல்லி
7 பூண்டி
8 புழல்
9 ஆர்.கே. பேட்டை
10 சோழவரம்
11 திருத்தணி
12 திருவாலங்காடு
13 திருவள்ளூர்
14 வில்லிவாக்கம்

 நகராட்சிகள் (6)

வ.எண்.  நகராட்சியின் பெயர்
1 பூவிருந்தவல்லி
2 திருவள்ளூர்
3 திருத்தணி
4 திருவேற்காடு
5 பொன்னேரி
6 திருநின்றவூர்

பேரூராட்சிகள் (8)

வ.எண். பேரூராட்சியின் பெயர்
1 ஆரணி
2 கும்மிடிப்பூண்டி
3 மீஞ்சூர்
4  நாரவாரிகுப்பம்
5 பள்ளிப்பட்டு
6 பொதட்டூர்பேட்டை
7 திருமழிசை
8 ஊத்துக்கோட்டை