மூடுக

கிராம உதவியாளர் ஆட்சேர்ப்பு முடிவுகள்

 

கிராம உதவியாளர் ஆட்சேர்ப்பு முடிவுகள்
வரிசை எண் வட்டத்தின் பெயர்
1. திருவள்ளுர் (PDF 1 MB)
2. பூந்தமல்லி (PDF 141 KB)
3. ஊத்துக்கோட்டை (PDF 725 KB)
4. ஆவடி (PDF 613 KB)
5. திருத்தணி (PDF 2 MB)
6. பள்ளிப்பட்டு (PDF 161 KB)
7. ஆர்.கே. பேட்டை (PDF 1 MB)
8. பொன்னேரி (PDF 1MB)
9. கும்மிடிப்பூண்டி (PDF 2 MB)