மூடுக

வருவாய் துறை – விண்ணப்ப நிலை மற்றும் சான்றிதழ்களின் மெய்த்தன்மை சரிபார்ப்பு

  • வருமான சான்றிதழ்
  • சாதி சான்றிதழ்
  • பிறப்பிட சான்றிதழ்
  • முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்
  • கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் சான்றிதழ்
  • இணைய வழி பட்டா மாறுதல்

போன்ற அனைத்து வகையான விண்ணப்பங்களின் நிலை அறிந்து கொள்ள….

பார்க்க: https://edistricts.tn.gov.in/revenue/status.html

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

மாவட்ட ஆட்சியரகம், திருவள்ளூர்
மாநகரம் : திருவள்ளூர் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 602001