மூடுக

வேளாண்மை – RFQ நடைமுறைகளின் கீழ் பொருட்களை வழங்குவதற்கான விலைபுள்ளிகள் கோருதல்

வேளாண்மை – RFQ நடைமுறைகளின் கீழ் பொருட்களை வழங்குவதற்கான விலைபுள்ளிகள் கோருதல்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
வேளாண்மை – RFQ நடைமுறைகளின் கீழ் பொருட்களை வழங்குவதற்கான விலைபுள்ளிகள் கோருதல்

வேளாண்மை – நிலவள் நீர்வள திட்டம் 2018-2019 – விதைகளை வழங்குவதற்கான விலைபுள்ளிகள் கோருதல் (பசுந்தாள் உரம் – 1.440 MT, நெல் – 0.288 MT, மக்காச்சோளம் – 0.015 MT, ராகி – 0.005 MT & சிறு தானியம் – 0.0125 MT) மேம்பட்ட உற்பத்தி தொழில்நுட்பத்தை நடத்துதல் (IPT) செயல் முறை விளக்கம்

16/08/2018 31/08/2018 பார்க்க (289 KB)