மூடுக

வேளாண்மை – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நகரியாறு உப வடிநீர்பகுதியில் உயிர் உரங்கள் மற்றும் நுண்ணூட்ட ஊட்டச்சத்து கலவைகள் வழங்கல்

வேளாண்மை – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நகரியாறு உப வடிநீர்பகுதியில் உயிர் உரங்கள் மற்றும் நுண்ணூட்ட ஊட்டச்சத்து கலவைகள் வழங்கல்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
வேளாண்மை – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நகரியாறு உப வடிநீர்பகுதியில் உயிர் உரங்கள் மற்றும் நுண்ணூட்ட ஊட்டச்சத்து கலவைகள் வழங்கல்

வேளாண்மை – நீர்வள நிலவள திட்டம் 2018-19 – நுண்ணூட்ட ஊட்டச்சத்து கலவையை கொள்முதல் செய்வதற்கான விலைபுள்ளிகள் கோருதல் – 0.010 MT, உயிர் உரங்கள் – 1912 பாக்கெட்டுகள் (ஒவ்வொன்றும் 200 கிராம்) மேம்பட்ட உற்பத்தி தொழில்நுட்பம் (IPT) செயல் முறை விளக்கம் நடத்துவதற்காக.

16/08/2018 31/08/2018 பார்க்க (290 KB)