மூடுக

விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் அதி கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக 26.11.2021 அன்று ஒத்திவைக்கப்படுகிறது

விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் அதி கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக 26.11.2021 அன்று ஒத்திவைக்கப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் அதி கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக 26.11.2021 அன்று ஒத்திவைக்கப்படுகிறது

விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் அதி கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக 26.11.2021 அன்று ஒத்திவைக்கப்படுகிறது

18/11/2021 25/11/2021 பார்க்க (23 KB)