மூடுக

மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலகத்தில் செயல்படும் குழந்தைகள் நல குழுவிற்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்வதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலகத்தில் செயல்படும் குழந்தைகள் நல குழுவிற்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்வதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலகத்தில் செயல்படும் குழந்தைகள் நல குழுவிற்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்வதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது 01/09/2021 15/09/2021 பார்க்க (489 KB)