மூடுக

அம்பத்தூர் (மகளிர்) அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தின் தற்காலிக ஒப்பந்த பயிற்றுநர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு – 14.06.2022

அம்பத்தூர் (மகளிர்) அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தின் தற்காலிக ஒப்பந்த பயிற்றுநர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு – 14.06.2022
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
அம்பத்தூர் (மகளிர்) அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தின் தற்காலிக ஒப்பந்த பயிற்றுநர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு – 14.06.2022

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அம்பத்தூர் (மகளிர்) அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில், PPP Scheme-ல் காலியாக உள்ள தற்காலிக ஒப்பந்த பயிற்றுநர் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. – 14.06.2022

14/06/2022 30/06/2022 பார்க்க (49 KB)