மற்றவைகள்

வகை வாரியாக ஆவணங்களை தேடுக

தேடுக

தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட கனிமவள கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – 2019 15/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(6 MB)
மழை அளவு விவரம் – 03/07/2018 03/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(395 KB)
மாவட்ட மனித அபிவிருத்தி அறிக்கை 2017 27/02/2017 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)