மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட ஆட்சியரகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர் dadwo[dot]tntlr[at]nic[dot]in 7338801276 044-27661222
உதவி இயக்குனர் (தழிழ் வளர்ச்சி) உதவி இயக்குனர் (தழிழ் வளர்ச்சி) 044-27600780
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர்(சிறு சேமிப்பு) மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர்(சிறு சேமிப்பு) pass[dot]tntlr[at]nic[dot]in 044-27664012
மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் 044-27663912
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர்(சத்துணவு) மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர்(சத்துணவு) panmp[dot]tntlr[at]nic[dot]in 7402606114 044-27665421
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர்(பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி) மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளர்(பஞ்சாயத்து வளர்ச்சி) papd[dot]tntlr[at]nic[dot]in 044-27662501 044-27665248
உதவி இயக்குனர் (தணிக்கை) உதவி இயக்குனர் (தணிக்கை) 044-27663723
உதவி இயக்குனர் (ஊராட்சிகள்) உதவி இயக்குனர் (ஊராட்சிகள்)
உதவி இயக்குனர் (பேரூராட்சிகள்) உதவி இயக்குனர் (பேரூராட்சிகள்) adtp[dot]tntlr[at]nic[dot]in 044-27665953
மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலர் மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலர் ddawotlr[at]gmail[dot]com 044-27662985