மூடுக

நெடுஞ்சாலைத்துறை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

நெடுஞ்சாலைத்துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
கோட்டப் பொறியாளர், திருவள்ளூர் கோட்டப் பொறியாளர், திருவள்ளூர் tndehtiruvallur[at]gmail[dot]com 044-27661605
உதவி கோட்டப் பொறியாளர், திருவள்ளூர் உதவி கோட்டப் பொறியாளர், திருவள்ளூர் tnadehtiruvallur[at]gmail[dot]com 044-27664760
உதவி கோட்டப் பொறியாளர், கும்மிடிப்பூண்டி உதவி கோட்டப் பொறியாளர், கும்மிடிப்பூண்டி tnadehgpoondi[at]gmail[dot]com 044-27928345
உதவி கோட்டப் பொறியாளர், பொன்னேரி உதவி கோட்டப் பொறியாளர், பொன்னேரி tnadehponneri[at]gmail[dot]com 044-27972999
உதவி கோட்டப் பொறியாளர், அம்பத்தூர் உதவி கோட்டப் பொறியாளர், அம்பத்தூர் tnadehambattur[at]gmail[dot]com 044-26252516
உதவி கோட்டப் பொறியாளர், திருத்தணி உதவி கோட்டப் பொறியாளர், திருத்தணி tnadehtiruttani[at]gmail[dot]com 044-27887368
உதவி கோட்டப் பொறியாளர், பள்ளிப்பட்டு உதவி கோட்டப் பொறியாளர், பள்ளிப்பட்டு tnadehpallipet[at]gmail[dot]com 044-27843312