மூடுக

Uncategorized

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்டத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ள கோவிட்-19 தடுப்பூசி முகாம், இன்று வரை கோவிட்-19 தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டோர் விவரம், மாவட்டத்தில் நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் இன்று நடைபெறவுள்ள காய்ச்சல் முகாம் மற்றும் கோவிட்-19 பரிசோதனை முகாம் விவரம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/02/2022

மாவட்டத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ள கோவிட்-19 தடுப்பூசி முகாம், இன்று வரை கோவிட்-19 தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டோர் விவரம், மாவட்டத்தில் நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் இன்று நடைபெறவுள்ள காய்ச்சல் முகாம் மற்றும் கோவிட்-19 பரிசோதனை முகாம் விவரம்(PDF 6MB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

TASMAC மதுபானக் கடைகள் மற்றும் மதுக்கூடங்கள் 02.10.2021 அன்று மூட உத்தரவு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/10/2021

TASMAC மதுபானக் கடைகள் மற்றும் மதுக்கூடங்கள் 02.10.2021 அன்று மூட உத்தரவு (PDF 27 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட சுற்றுப்புற சூழல் திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/12/2019

மாவட்ட சுற்றுப்புறச் சூழல் திட்டம் (PDF 872 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வெளிநாடுகளில் வீட்டுவேலை தொழிலாளர்களாக பணிபுரிய ஆர்வமுள்ள பெண் தொழிலாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு கையேடு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/09/2019

வெளிநாடுகளில் வீட்டுவேலை தொழிலாளர்களாக பணிபுரிய ஆர்வமுள்ள பெண் தொழிலாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு கையேடு (PDF 6 MB)

மேலும் பல