மூடுக

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

வட்டார ஊராட்சி / கிராம ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் A.S.-1 A.S.-2
1. எல்லாபுரம் A.S.-1 (PDF 187 KB)
2. கும்மிடிப்பூண்டி A.S.-1 (PDF 1 MB) A.S.-2 (PDF 9 MB)
3. கடம்பத்தூர் A.S.-1 (PDF 2 MB)
4. மீஞ்சூர் A.S.-1 (PDF 2 MB) A.S.-2 (PDF 4 MB)
5. பள்ளிப்பட்டு A.S.-1 (PDF 876)
6. பூவிருந்தவல்லி A.S.-1 (PDF 2 MB) A.S.-2 (PDF 5 MB)
7. பூண்டி A.S.-1 (PDF 1MB)
8. புழல்
9. ஆர்.கே.பேட்டை A.S.-1 (PDF 2 MB)
10. சோழவரம் A.S.-1 (PDF 211 KB)
11. திருவாலங்காடு A.S.-1 (PDF 199 KB)
12. திருத்தணி A.S.-1 (PDF 2MB)
13. திருவள்ளூர் A.S.-1 (PDF 1 MB) A.S.-2 (PDF 3 MB)
14. வில்லிவாக்கம் A.S.-1 (PDF 172 KB) A.S.-2 (PDF 4 MB)