மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தலைமையில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பிரிவு 144-ன் கீழ் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டம் – 24.03.2020.