மூடுக

வளர்ச்சித்துறை

 

வளர்ச்சி துறை அலகுகல் அலகுகளின் எண்ணிக்கை
வட்டார ஊராட்சிகள் 14
கிராம ஊராட்சிகள் 526

வட்டார ஊராட்சிகள் (14) & கிராம ஊராட்சிகள் (526)

Sl. No. வட்டார ஊராட்சியின் பெயர் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
1 எல்லாபுரம் 53  (PDF 58 KB)
2 கும்மிடிப்பூண்டி 61  (PDF 62 KB)
3 கடம்பத்தூர் 43  (PDF 57 KB)
4 மீஞ்சூர் 55  (PDF 58 KB)
5 புழல் 7  (PDF 45 KB)
6 பூவிருந்தவல்லி 28  (PDF 52 KB)
7 பள்ளிப்பட்டு 33  (PDF 56 KB)
8 பூண்டி 49  (PDF 59 KB)
9 ஆர்.கே. பேட்டை 38  (PDF 57 KB)
10 சோழவரம் 39  (PDF 52 KB)
11 திருவள்ளூர் 38  (PDF 57 KB)
12 திருவலாங்காடு 42  (PDF 59 KB)
13 திருத்தணி 27  (PDF 56 KB)
14 வில்லிவாக்கம் 13  (PDF 46 KB)