மூடுக

பேரிடர் மேலாண்மை

பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவு, ஆட்சியர் அலுவலகம், திருவள்ளூர் மாவட்டம்
கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் : 1077

வட்டாச்சியர் (பேரிடர் மேலாண்மை) : 9444289888

தொலைபேசி எண் : 044 – 27664177

நிகரி : 044 – 27664177

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) : 044 – 27661200

நிகரி எண் : 044 – 27661200       செல்பேசி எண் : 9445008153

பேரிடர் மேலாண்மை – தென்மேற்கு பருவமழை – 2018

மண்டலக் குழுக்களின் விவரங்கள்  (PDF 34 KB)
பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் – 2017
மாவட்டம் ஒரு பார்வை  (PDF 825kb) மிக அதிகமாக பாதிக்கப்படும் / மிகவும் பாதிக்கக்கூடிய / நடுத்தர பாதிப்புள்ள பகுதிகளில் உள்ள படகுகள் விவரம்
முக்கியமான அலுவலர்களின் தொடர்பு விவரங்கள்  (PDF 84kb) உபகரணங்கள் இருக்கும் விவரங்கள்  (PDF 34kb)
பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம்  (PDF 6MB) அரசுசாரா நிறுவனங்கள்  (PDF 44kb)
மிக அதிகமாக பாதிக்கப்படும் இடங்கள்  (PDF 30kb) மிக அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய இடங்களில் உள்ள மண்டல குழுக்கள்
அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய இடங்கள்  (PDF 35kb) அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய இடங்களில் உள்ள மண்டல குழுக்கள்
நடுத்தர பாதிப்புக்குள்ளாகும் இடங்கள்  (PDF 35kb) நடுத்தர பாதிப்புக்குள்ளாகும் இடங்களில் உள்ள மண்டல குழுக்கள்
குறைந்த பாதிப்புள்ள இடங்கள்  (PDF 35kb) வ்ருவாய் கோட்டம் வாரியாக நீச்சல் தெரிந்தவர்கள் திருவள்ளூர்  (PDF 40kb)  / பொன்னெரி  (PDF 38kb)  / திருத்தனி  (PDF 25kb)
வெள்ளத் தடுப்பு குழுக்களின் விவரங்கள்  (PDF 85kb) வருவாய் கோட்டம் வாரியாக மரம் ஏறுபவர்கள் திருவள்ளூர்  (PDF 40kb)  / பொன்னேரி  (PDF 38kb)  / திருத்தனி  (PDF 25kb)
வருவாய் கோட்டம் வாரியாக பாம்பு பிடிப்பவர்கள் திருவள்ளூர்  (PDF 40kb)  / பொன்னேரி  (PDF 38kb)  / திருததனி  (PDF 25kb) தனியார் மருத்தவமனைகள்  (PDF 46kb)
வருவாய் கோட்டம் வர்ரியாக முதல் பதிலளிப்பவர்கள் திருவள்ளூர்  (PDF 71kb)   / பொன்னேரி  (PDF 52kb) / திருத்தனி  (PDF 29kb)