மூடுக

தொடர்பு கொள்ள

இந்த வலைதளம் தேசிய தகவலியல் மையத்தால் வடிவமைத்து உருவாக்கப்பட்டு, மாவட்ட நிர்வாகத்தால் பராமரிக்கப்படுகிறது. இந்த வலைதளத்தில் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் வலைதள தகவல் மேலாளரை pag[dot]tntlr[at]nic[dot]in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்புகொள்ளலாம். வடிவமைப்பு, தொழில்நுட்பம், மற்றும் செய்திகளில் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கருத்துக்கேட்பு பகுதியில் தெரிவிக்கலாம். மேலும் பின்வரும் முகவரியிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மாவட்ட ஆட்சியர்

முதல் தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
திருவள்ளூர் – 602001.

தொலைபேசி : +91-44-27661600
முகாம் அலுவலகம் : +91-44-27662533
நிகரி எண் : +91-44-27662299
மின்னஞ்சல் : collrtlr[at]nic[dot]in

வலைதள தகவல் மேலாளர்

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது),
முதல் தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
திருவள்ளூர் – 602001.

தொலைபேசி : +91-44-27661200
நிகரி எண் : +91-44–27661200
மின்னஞ்சல் : pag[dot]tntlr[at]nic[dot]in