மூடுக

டாக்டர். த. பிரபுசங்கர் இ.ஆ.ப.

டாக்டர். த. பிரபுசங்கர் இ.ஆ.ப.

டாக்டர். த. பிரபுசங்கர், இ.ஆ.ப. அவர்கள், 16-10-2023 அன்று திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள்.