ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மழை அளவு விவரம் – 03/07/2018 03/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(395 KB)
பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் 2017 10/06/2017 பதிவிறக்கங்கள்(7 MB)
புள்ளிவிவர அறிக்கை 27/04/2018 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
மாவட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (பகுதி ஆ) 08/05/2018 பதிவிறக்கங்கள்(5 MB)
மாவட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 (பகுதி அ) 08/05/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட மனித அபிவிருத்தி அறிக்கை 2017 27/02/2017 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மக்கள் சாசனம் துறை வாரியாக மக்கள் சாசனம்