மூடுக

புதியவை

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாநில அளவிலான தேர்தல் தொடர்பான இணையவழி போட்டிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/11/2020

மாநில அளவிலான தேர்தல் தொடர்பான இணையவழி போட்டிகள் தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலக இணையதள முகவரியான https://www.elections.tn.gov.in/ நடைபெறவுள்ளது

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேளாண் பொறியியல் – பண்ணைக் குளங்களை நிர்மாணிப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோருதல்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/07/2018

வேளாண் பொறியியல் – ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோருதல் – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் நாகரியாறு துணை மையத்தில் பண்ணை குளங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் – கட்டம் I – 2018 – 2019

மேலும் பல