மூடுக

விவசாயம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

விவசாயம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
இணை இயக்குனர் இணை இயக்குனர் agritlr[at]tn[dot]nic[dot]in 044-27662853
உதவி இயக்குனர், அம்பத்தூர் உதவி இயக்குனர், அம்பத்தூர் adaambattur[at]gmail[dot]com 044-26246110
உதவி இயக்குனர், சோழவரம் உதவி இயக்குனர், சோழவரம் adaambattur[at]gmail[dot]com 044-26331543
உதவி இயக்குனர், புழல் உதவி இயக்குனர், புழல் adapuzhal[at]gmail[dot]com 044-26590434
உதவி இயக்குனர், மீஞ்சூர் உதவி இயக்குனர், மீஞ்சூர் adaminjurtvlr[at]gmail[dot]com 044-27972349
உதவி இயக்குனர், பூவிருந்தவல்லி உதவி இயக்குனர், பூவிருந்தவல்லி adapoonamallee[at]gmail[dot]com 044-26272882
உதவி இயக்குனர், கும்மிடிப்பூண்டி உதவி இயக்குனர், கும்மிடிப்பூண்டி ada[dot]gpd[at]gmail[dot]com 044-27925486
உதவி இயக்குனர், எல்லாபுரம் உதவி இயக்குனர், எல்லாபுரம் 044-27630224
உதவி இயக்குனர், ஈக்காடு உதவி இயக்குனர், ஈக்காடு ada[dot]tiruvallur[at]gmail[dot]com 044-27662295
உதவி இயக்குனர், கடம்பத்தூர் உதவி இயக்குனர், கடம்பத்தூர் adakdbr[at]gmail[dot]com 044-27608221