மூடுக

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
எல்லாபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), எல்லாபுரம் elprmbdo[dot]tntlr[at]nic[dot]in 7402606188
எல்லாபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), எல்லாபுரம் elprmbdo[dot]tntlr[at]nic[dot]in 7402606189
கும்மிடிப்பூண்டி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), கும்மிடிப்பூண்டி gpdbdo[dot]tntlr[at]nic[dot]in 7402606149
கும்மிடிப்பூண்டி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), கும்மிடிப்பூண்டி gpdbdo[dot]tntlr[at]nic[dot]in 7402606150
கடம்பத்தூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), கடம்பத்தூர் kdmbdo[dot]tntlr[at]nic[dot]in 7402606183
கடம்பத்தூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), கடம்பத்தூர் kdmbdo[dot]tntlr[at]nic[dot]in 7402606184
மீஞ்சூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), மீஞ்சூர் mjrbdo[dot]tntlr[at]nic[dot]in 7402606138
மீஞ்சூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), மீஞ்சூர் mjrbdo[dot]tntlr[at]nic[dot]in 7402606139
பள்ளிப்பட்டு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வட்டார ஊராட்சி), பள்ளிப்பட்டு pptbdo[dot]tntlr[at]nic[dot]in 7402606165
பள்ளிப்பட்டு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கிராம ஊராட்சி), பள்ளிப்பட்டு pptbdo[dot]tntlr[at]nic[dot]in 7402606166