மூடுக

பதிவுத் துறை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

பதிவுத் துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
மாவட்ட பதிவாளர் மாவட்ட பதிவாளர் drkpm502[at]gmail[dot]com 044-27222674
சார்பதிவாளர், திருத்தணி சார்பதிவாளர், திருத்தணி srothiruttani[at]tnreginet[dot]net 044-27881504
சார்பதிவாளர், திருவள்ளூர் சார்பதிவாளர், திருவள்ளூர் srothiruvallur[at]tnreginet[dot]net 044-27666994
சார்பதிவாளர், திருவலாங்காடு சார்பதிவாளர், திருவலாங்காடு srothiruvalangadu[at]tnreginet[dot]net 044-27872109
சார்பதிவாளர், பள்ளிப்பட்டு சார்பதிவாளர், பள்ளிப்பட்டு sropallipattu[at]tnreginet[dot]net 044-27843480
சார்பதிவாளர், பேரம்பாக்கம் சார்பதிவாளர், பேரம்பாக்கம் sroperambakkam[at]tnreginet[dot]net 044-27655200
சார்பதிவாளர், ஊத்துக்கோட்டை சார்பதிவாளர், ஊத்துக்கோட்டை srouthukottai[at]tnreginet[dot]net 044-27631361
சார்பதிவாளர், இரா.கி.பேட்டை சார்பதிவாளர், இரா.கி.பேட்டை srorkpettai[at]tnreginet[dot]net 044-27845131
சார்பதிவாளர், மணவாளநகர் சார்பதிவாளர், மணவாளநகர் sromanawalangar[at]tnreginet[dot]net 044-27641352
சார்பதிவாளர், பூவிருந்தவல்லி சார்பதிவாளர், பூவிருந்தவல்லி sropoonamallee[at]tnreginet[dot]net 044-26494966