மூடுக

கருவூலம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

கருவூலம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
மாவட்ட கருவூல அலுவலர் மாவட்ட கருவூல அலுவலர் dtotlr[at]nic[dot]in 044-27660888
உதவி கருவூல அலுவலர், அம்பத்தூர் உதவி கருவூல அலுவலர், அம்பத்தூர் stotlr02[dot]tndta[at]nic[dot]in 044-26251997
உதவி கருவூல அலுவலர், ஆவடி உதவி கருவூல அலுவலர், ஆவடி stotlr01[dot]tndta[at]nic[dot]in 044-26553203
உதவி கருவூல அலுவலர், மாதவரம் உதவி கருவூல அலுவலர், மாதவரம்
உதவி கருவூல அலுவலர், கும்மிடிப்பூண்டி உதவி கருவூல அலுவலர், கும்மிடிப்பூண்டி stotlr07[dot]tndta[at]nic[dot]in 044-27921202
உதவி கருவூல அலுவலர், பள்ளிப்பட்டு உதவி கருவூல அலுவலர், பள்ளிப்பட்டு stotlr08[dot]tndta[at]nic[dot]in 044-27843589
உதவி கருவூல அலுவலர், பொன்னேரி உதவி கருவூல அலுவலர், பொன்னேரி stotlr04[dot]tndta[at]nic[dot]in 044-27973010
உதவி கருவூல அலுவலர், பூவிருந்தவல்லி உதவி கருவூல அலுவலர், பூவிருந்தவல்லி stotlr09[dot]tndta[at]nic[dot]in 044-26494232
உதவி கருவூல அலுவலர், திருத்தணி உதவி கருவூல அலுவலர், திருத்தணி stotlr05[dot]tndta[at]nic[dot]in 044-27331566
உதவி கருவூல அலுவலர், திருவள்ளூர் உதவி கருவூல அலுவலர், திருவள்ளூர் stotlr03[dot]tndta[at]nic[dot]in 044-27663998