மூடுக

நீர்நிலைகள்

திருவள்ளூர் மாவட்ட நீர்நிலைகள் அமைவிடம்

வ.எண் மாவட்டம்/ வட்டம் இணைப்பு
1 திருவள்ளூர் மாவட்டம் சொடுக்குக (PDF 3 MB)
2 கும்மிடிப்பூண்டி வட்டம் சொடுக்குக (PDF 3 MB)
2 பள்ளிப்பட்டு வட்டம் சொடுக்குக (PDF 2 MB)
3 பொன்னேரி வட்டம் சொடுக்குக (PDF 4 MB)
4 பூவிருந்தவல்லி வட்டம் சொடுக்குக (PDF 3 MB)
5 திருத்தணி வட்டம் சொடுக்குக (PDF 4 MB)
6 திருவள்ளூர் வட்டம் சொடுக்குக (PDF 4 MB)
7 ஊத்துக்கோட்டை வட்டம் சொடுக்குக (PDF 2 MB)
8 ஆவடி வட்டம் சொடுக்குக (PDF 2 MB)
9 ஆர்.கே. பேட்டை வட்டம் சொடுக்குக (PDF 2 MB)