மூடுக

வேளாண் பொறியியல் டெண்டர் – பண்ணைக் குளங்களை நிர்மாணிப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்-திறந்த-தேசிய (மறு-டெண்டர்) கோருதல்

வேளாண் பொறியியல் டெண்டர் – பண்ணைக் குளங்களை நிர்மாணிப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்-திறந்த-தேசிய (மறு-டெண்டர்) கோருதல்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
வேளாண் பொறியியல் டெண்டர் – பண்ணைக் குளங்களை நிர்மாணிப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்-திறந்த-தேசிய (மறு-டெண்டர்) கோருதல்

வேளாண் பொறியியல் – ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோருதல் – திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் நாகரியாறு துணை மையத்தில் பண்ணை குளங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் – கட்டம் I – 2018 – 2019

06/08/2018 14/08/2018 பார்க்க (2 MB)