மூடுக

24.06.2022 அன்று ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி இடைத் தேர்தலுக்காக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பெறப்பட்ட மொத்த வேட்புமனுக்களின் எண்ணிக்கை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/06/2022

24.6.2022 அன்று ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலுக்காக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பெறப்பட்ட மொத்த வேட்புமனுக்களின் எண்ணிக்கை

LB_BEnomination