மூடுக

மாவட்டத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ள கோவிட்-19 தடுப்பூசி முகாம், இன்று வரை கோவிட்-19 தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டோர் விவரம், மாவட்டத்தில் நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் இன்று நடைபெறவுள்ள காய்ச்சல் முகாம் மற்றும் கோவிட்-19 பரிசோதனை முகாம் விவரம்