மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் ஆய்வு கூட்டம் – 25.6.19