மூடுக

மழைநீர் வடிகால் பணிகளின் ஆய்வு. – 22.09.2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/09/2022

ஆவடி மாநகராட்சி ஸ்ரீராம் நகர் மற்றும் வசந்தம் நகர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்கள். – 22.09.2022

Sep 22 -AAA
Sep 22 -BBB