மூடுக

மருத்துவர் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ் இ.ஆ.ப.

மருத்துவர் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ் இ.ஆ.ப.

மருத்துவர் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ், இ.ஆ.ப. அவர்கள், 16-06-2021 அன்று திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள்.