மூடுக

பொன்னேரியிலிருந்து சென்குன்றம் செல்லும் டி41 பேருந்தை, மாண்புமிகு பால் மற்றும் பால்வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்கள் – 22.06.2022