மூடுக

பூந்தமல்லி ஊராட்சி ஒன்றியத்திலுள்ள கருணாகரச்சேரியில் பாலம் கட்டும் பணியை மாண்புமிகு பால் மற்றும் பால்வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள். – 22-05-2022