மூடுக

பூந்தமல்லி ஒன்றியத்தில் பல்வேறு ஊரக வளர்ச்சிப் பணிகளை மாண்புமிகு பால் மற்றும் பால்வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், துவக்கி வைத்தார்கள். – 21-05-2022