மூடுக

பட்டாபிராம் இந்து கல்லூரியில் நடைபெற்ற, மெகா வேலை வாய்ப்புக் கண்காட்சியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஆணைகள் விநியோகம். – 18.03.2023