மூடுக

தேசிய கேரம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களை, ஆட்சியர் அலுவலத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர். – 20.06.2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/06/2022

தேசிய கேரம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களை, ஆட்சியர் அலுவலத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர். – 20.06.2022

20 June-E
20 June-F
20 June-G