மூடுக

தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாட்டில் பங்கேற்ற திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 48 இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் விருதுகளை வழங்கினார்.-17-03-2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/03/2022

தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாட்டில் பங்கேற்ற திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 48 இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் விருதுகளை வழங்கினார்.-17-03-2022

17 MAR-G
17 MAR-H