மூடுக

திருவள்ளூர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை கூட்ட அரங்கில், மாண்புமிகு வனத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு பால் மற்றும் பால்வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடல் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்கள் – 29.06-2022