மூடுக

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கோவிட்-19 பரவலைக் கட்டுப்படுத்த இந்த வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். – 24.06.2022