மூடுக

” கல்லூரி கனவு” திட்டத்தின் சார்பில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வி வழிகாட்டியை மாண்புமிகு பால் மற்றும் பால்வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், தொடங்கி வைத்தார்கள் – 29.06.2022