மூடுக

” ஊர் கூடி ஊரணி காப்போம் இயக்கம் ” மூலம் நீர்நிலைகளை சுத்தப்படுத்தும் பணி குறித்த விழிப்புணர்வு இலட்சி (Logo)யினை, மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வெளியிட்டார்கள். – 02-06-2022