மூடுக

ஆர்.கே.பேட்டை தாலுகா அலுவலகத்தில் 1431-ஆம் பசலி ஆண்டுக்கான வருவாய் தீர்வாயம் (ஜமாபந்தி) மூலம் நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வழங்கினார்கள். – 14.06.2022